۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

سکس مشهدي 18+

آخ و اوخ نِکُنی بچه ها بیدار برَن…!!ــ کُبرا بُدو بِچه هاره باخابون جارَم بینداز…! بدو که دیر رَفت…! ــ چی دیر رَفت اَکبر اقا…؟ ــ تو برو بچه هاره باخابون …جاره بینداز…! یک دستی به سر و صورتت بیکیش تا بُگم…! …………… …………… ……………. ــ همه خوابیدن کُبرا…؟

ــ اصغر و مَمَد و غلوم رضا خوابیدن…! عِصمَت و عِفَت و فاطمه هم خوابیدن…ای جُنُنمَرگ رِفته عُذرا ؛ نِمِخوابه هر کار مُکُنُم…مِگه بره چی زود باخوابُم…ماخوام( فاصله ها )ره بیبینُم…!

ــ بگو الان بابات میه با کِمَربَند سیات مُکنه…مِخی فاصله هاره بیبینی که بری سوار ماشینای مِردُم بری آبرو ماره بُبری؟ ها…؟ برو دیگه…!


…………

…………….. ــ خوابید…؟ ــ ها…خوب چیه حالا…چیکار دِری..؟ ــ احمدی نِجاد به هر بچه ای که از امسال به دنیا بیه یک میلیون تومَن پول مِده…! سالی دوتا بِچه اگه بیارم مِشه دومیلیون تومن…! ــ راست مِگی اکبر اقا…؟ ــ بعله… اَصَن اَلان خیلیا مَمَر دَرامدِشا از هَمی راهه…سه چارتا زن گیریفتَن هَمَشا شیکما امده بالا…تازه چی… خیلی ها زَناشا سه چار قولو مِزایَن نونِشا تو روغنه…! شانس که نِدرُم که تو محض رضای خدایم که شده یکبارَم سه قلو بزایی…! ــ اکبر اقا مِخی بری زن بیگیری…؟ ــ اگه تو سه قلو بیاری نه…وَگرنه…… ــ مگی مُو چیکار بُکُنُم…؟ مو زمینُم…! تو تُخم خوب بکار؛ مُو بار میارُم….! تو کِمَر نِدری تَخسیر مُویه…؟ تو قُوه نِدری یک شب سه تا تُخُم بکاری تَخسیر مُویه…ای ی ی ی ی….؟ ــ حالا حرف نزن خِل و فِش نَکُ باخواب ماخام اِمشب به اُمید خدا و چاردَه معصوم سه تا تُخُم بکارُم شایدم چارتا… ای مِرتیکه که حرفش حرف نیست که… میبینی چار روز دیگه یک زّر دیگه مِزنه …چراغه خاموش کُن باخواب …! اخ و اوخَ نِکُنی بچه ها بیدار برَن…!! ــ نِمِشه…!! مُو خون دیدم اِمَشب اَکبر اقا…! ــ به زمین داغ بُخوری خروس بی مَحَل… اِمشَبَم وقت خون دیدَنه…! اَه..اَه…اَه…!! وَخه او تلفیزیونِه روشن کُن بیبینُم سِریال شروع رفته یا نه…وَخه…!    آخ و اوخ نِکُنی بچه ها بیدار برَن…!!  

قسمت دوم )  ــ اَکبر اقا جان بچه ها رِ خابُندُم ….!! جارَم اِنداختُم….!! بیا دیگه دیر رَفت…! ــ مگه مریض نِبودی تو…؟ ــ خوب رَفتُم دیگه…! قِشَنگ رفتُم حَموم خُودمِه شُستُم…نِمازُمَم خواندُم…او چُوی زنجفیلِه بُخور زود بیا دیگه…! راستی گفتی اَحمدی نجاد بره هر بچه چقَد پول مِده…؟ ــ گه خورده هرکی گفته احمدی نِجاد پول مِده…!! ــ خودت که گفتی اکبر اقا جان…! ــ مُو گه خوردُم… ! ای پدر سگ به اسم پول دادَن به بچه ها پونصد میلیارد تومن گریفته ولی نِمِده که پُفیوز… مِگه بره بچه ها تو حساب بانکی پول مِذارَن هیجده سال دیگه بچه ها خودشان فقط مِتِنَن وَردارَن… بوزَک نِمیر باهار میه کومبُوزه با خیار میه…! یکی نیست بگه قُرُندَنگ..!! تو هیجده ماه دیگه اَصن هستی که حرف از هیجده سال دیگه مِزنی…؟ تازه هیجده سال دیگه با ای یک میلیون تومن یک دست کت شلوارم نِمِدَن…!! خوب بود زود فهمیدم به طِنافِ ای مرتیکه نِرَفتُم تو چاه…ای مُرده شور بُرده جز نِکبت و بدبختی چیزی نِدره بره ما…خاک تو سر مو که رفتُم رای دادم بهش…خاک عالم…!! ــ خوب حالا ولش کن… چوییت یَخ کِرد بُخور پاشو بیا…بیا دیگه الان صُب مِره…! ــ برو امَدُم…!! ــ راستی اَکبر اقا جان قبض اب و برق و گاز امِده رو هَمَش نویشته اِخطار قطع..!! گذاشتُم رو طاقچه…چی گیرون رفته…!! مَمَد اقایَم امِده بود دَم دَر گفت اجاره خانه سه ماه عَقِب افتاده خالی کُنِن…!! چاه مُسترابَم پُر رفته..! برنجمایَم تِموم رفته…! روغَنَم نِدِرم…! ــ ای خدا لعنتت کنه خروس بی محل…حالا وَخته ای حَرفایه…!! خوابید ای لامَصَب…خوابید…!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.