۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

با این بهرامِ مشیریِ برساز( جاعل) و دروغگو و نیرنگ باز؛ چه باید کرد ؟؟؟

دوستانِ گرامی و ارجمند؛ درود بر شما.
با این بهرامِ مشیریِ برساز( جاعل) و دروغگو و نیرنگ باز؛ چه باید کرد ؟؟؟
من ( بابک-م)؛ این بهرام مشیری را، از نخستین روزهایی که در برنامه های ماهواره ای پدیدار شد؛ می شناسم.
این مرد نیرنگ باز و برساز( جاعل)؛ به "فرود فولادوند"( فتح الله منوچهری) که در گذشته ؛ این اسلامِ اهریمنی را می کوبید؛ خُرده می گرفت که چرا به باور های مسلمانان! می تازد .
همین بهرام مشیری را می گویم.
اکنون برای ما شده است خُرده گیر به اسلام!!!!( منتقد به اسلام)
هه...هه..هه..
و در این کارش هم، هرچه انجام می دهد روخوانی از روی کارهای دیگران است.
یک نَسک ( کتاب) در اینباره هنوز ننوشته است.

این مرد!!! در جایی شنیدم که می گفت: برخی از چامه هایِ "فردوسی بزرگ " فاشیستی!!!! " هستند.
همان چامه-یِ : "چو ایران نباشد تن من مباد ..." را می گفت.
و بسی بسیار ژاژگویی ها و بیهوده گویی های دیگری... ،که همگان می دانند.
سخنان بی پایه و دروغش ؛ یکی دو تا نیست.

این مرد!!!! در کُهن نگاری( تاریخ) ؛دستبری و دستکاری( تحریف ) می کند.
تاریخ را وارونه نشان می دهد.
و بت بزرگش؛ محمد مصدق السلطنه-یِ قاجاری است ؛ که از بستگان محمد علی سلطان قاجاری بود ؛ که مهستان( مجلس مشروطه) را به توپ بست و از این خان زاده-یِ قاجار( مصدق) صدایی در نیامد.

بهرام مشیری؛ از پهلوی ها؛ کینه-یِ بسیاری دارد.
و نمی دانم که آیا می دانید : که این نیمه مشیگ!!! برای چه از پهلوی ها کینه دارد یا نه؟
به هر روی...؛ گرفتاری های داشته است درباره-یِ برخی از خوی هایِ آنچنانی!!!! و بالایِ 18 سال!!! آن هم درباره-یِ همگنانش!!!! که شاید چندان نتوانم باز تر از این بگویم.
بگذریم.
دژخوی و اپیونی ( معتاد) هم هست.
و بدون این گَند کاری ها؛ روزش شب نمی شود و شبش هم روز نمی شود.
گاهی که اینگونه دروغ گویی و بیهوده گویی می کند؛ گمان می رود که آنچه دود می کرده است، آنچنان خوب نبوده است که این آدم!!! را ،به اینگونه یاوه گویی هایی که می بینیم؛ وادار می سازد.

در آن برنامه-یِ "سرزمین جاویدش" در صدا و سیمایِ شجره! ( پارس) هم ، می نشیند و سخنرانی( یاوه گویی) می کند؛ و دورگو ( تلفن) را هم می بندد و از ترسش ، پاسخگو به خرده گیری ها ( انتقادات) و واخواهی های( اعتراض هایِ) بینندگان نیست.

این بهرام خااااااااااانِ !!!!! مشیری؛ پسر نیرنگ باز و مسلمانِ مهدی بازرگان( عبدالعلیِ بازرگان) و خودِ مهدی بازرگانِ اسلام پناه را می ستاید و آنها را مردانی نیک می داند؛ و در همان گاه؛ استاد شجاع الدین شفا را می کوبد و فاشیست و بی سواد!!! می نامد.
و چرا؟؟
چون مهدی بازرگان وپسرش عبدالعلی خان!!! ؛ مصدقی هستند و از دید او ،هرکه با مصدق چایی خورده باشد آدم خوبی است.
و شجاع الدین شفایی که، یکی از بزرگترین خرده گیران( منتقدان) به این اسلام تازی است ؛ از دید بهرام خانِ مشیری!!! آدم بدی است.
چون مصدق اللهی نیست.
این است داوری هایِ بیهوده و ناراست این مرد!
و بدانیم که : این بهرام مشیری، قاجاریان را می ستاید!!!!
همان قاجاریانی که: ایران را بر باد دادند و به راستی که انیرانی بودند.
از دید بهرام مشیری؛ احمد سلطانِ قاجار؛ آزادی خواه!!!! بوده است.
در جایی دیگر ؛ دیدم که: از جواد هیئتِ پان تُرک جدایی خواه و ایرانستیز ؛ داشت به خوبی یاد می کرد و به نیکی نام می برد.
و چرا؟؟
چون این جواد خانِ پان تُرک و جدایی خواه( تجزیه طلب)؛ در روزگارِ گذشته؛ پایِ یکی از دوستانِ گرمابه وگلستانِ این بهرام مشیری را ، درمان کرده بوده است.
می بینید؟؟
هرکه دشمن پهلوی باشد؛ از دید بهرام مشیری؛ آدمی خوب است!!!
اگر چه که پان تُرک! و ایرانستیز باشد .

و چه بگویم از ژاژگویی ها و دروغ پردازی های بی شمارِ این بهرام مشیری؛ که پایانی ندارد و یکی دوتا هم نیست.
-------------------------------------------------------------------------------
پاینده باد ...ایران.
برافراشته باد... درفشِ سه رنگ شیر و خورشید نشان، به همراهِ درفش کاویانی، در کنار نماد نیاکانی؛ فرَوَهَر؛ در جای جای ایران زمین.
ایدون باد و ایدون تَرج باد.

باسپاس :" بابک میهن دوست"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.